SA AGROPROD BUCU-IN INSOLVENTA

2017-11-13


SA AGROPROD BUCU-IN INSOLVENTA

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.149/16.03.2020

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                Debitoare : S.A. AGROPROD BUCU

JUDECATOR SINDIC                                          <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.1911/98/2017

Termen: 20.03.2020

 

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

I.MENTIUNI  PRIVIND  DESCRIEREA  MODULUI  IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A  ACHITAT  DE  ATRIBUTIILE  SALE

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referinta am convocat sedinta Adunarii creditorilor pentru data de 16.03.2020, ora 15:00, avand ca ordine de zi, prezentarea stadiului vanzarii terenului din patrimoniul debitoarei si a veniturilor obtinute din valorificare, si propunerea de valorificare a autoutilitarei DACIA PICK UP ca deseu metalic. La sedinta Adunarii creditorilor au comunicat voturile creditorii CARGILL AGRICULTURA SRL si A.J.F.P. Ialomita. In raport cu voturile exprimate si de ponderea creantelor in tabelul creditorilor, s-a aprobat propunerea lichidatorului judiciar de valorificare a autoutilitarei DACIA PICK UP ca deseu metalic.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Ca urmare a hotararii Adunarii Creditorilor, vom solicita oferte de pret de la 3 societati ce au ca obiect de activitate colectarea de deseuri metalice si vom intreprinde demersurile necesare pentru radierea din circulatie a autovehiculului si valorificarea acestuia.

 

De asemenea, in paralel cu aceasta activitate, vom intocmi raportul final si situatiile financiare finale, in vederea inchiderii procedurii.

 

In aceste conditii, solicitam continuarea procedurii in vederea realizarii masurilor propuse.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

2.

CH 37/13.03.2020

300

c/v servicii contabilitate pe trei luni

plata

6.

CH.787/13.03.2020

1.500

onorariu lichidator pe trei luni

plata

 

Soldul contului colector la data de 13.03.2020 este de 12.050 lei.

 

Onorariul practicianului in insolventa a fost stabilit prin hotararea judecatorului sindic, cu un onorariu lunar în cuantum de 500 lei.

 

III.ALTE MENTIUNI

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 16.03.2020.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]