PLG CONSTRUCT SRL-IN INSOLVENTA

2017-09-04


PLG CONSTRUCT SRL-IN INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.76/06.02.2020

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                           Debitoare : PLG CONSTRUCT S.R.L.                                      

SEC?IA CIVILA                                                 <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.1388/98/2017

Termen: 14.02.2020

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

I.MENTIUNI  PRIVIND  DESCRIEREA  MODULUI  IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A  ACHITAT  DE  ATRIBUTIILE  SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referint? au fost continuate sedintele de licitatie public? în vederea valorific?rii bunurilor existente din patrimoniul debitoarei, în conditiile stabilite de creditori, in sedinta Adunarii Creditorilor din data de 11.06.2019. În acest sens, au fost organizate sedinte de licitatie, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie depuse la dosar.

 

Pan? la aceast? dat?, in aceasta etapa, au fost organizate 10 sedinte de licitatie,  fiind adjudecate buldoexcavatorul si autobasculanta, pentru care s-a incasat avansul, urmand sa intocmim procesul-verbal de adjudecare dupa ce se incaseaza intreaga suma. Am republicat oferta de vanzare cu preturile modificate, in ziarul National, si vom organiza sedintele de licitatie publica în vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, în conditiile stabilite de Adunarea creditorilor.

 

Urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc la data de 21.02.2020.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vor fi organizate in continuare sedinte de licitatie in vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, potrivit regulamentului de vanzare.

 

In aceste conditii, solicitam continuarea procedurii in vederea realizarii masurilor propuse.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

Chit. Nr.1/2019

1.800

Avans licitatie- Fieraru Marius

incasare

2

Chit. Nr.36/09.12.2019

1.400

Servicii contabile ian-dec. 2019

plata

3

Chit. Nr.780/10.12.2019

373,10

c/v publicatii ziar

plata

4

OP1/07.02.2020

2.300

c/v evaluare

plata

 

Soldul contului colector la data de 07.02.2020 era de 590 lei.

 

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor la suma de 1.200 lei/luna, pe toata durata procedurii, iar pana la aceasta data nu s-a facut vreo plata cu aceasta destinatie.

 

III.ALTE MENTIUNI

 

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 07.02.2020.

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]