HAYAN MS IMPEX SRL- INSOLVENTA

2015-07-13


HAYAN MS IMPEX SRL- INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________     

Nr.51/13.02.2023                       

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                                        Debitoare: HAYAN M.S. IMPEX S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                                             in faliment; in bankruptcy; en failliete                      

Dosar nr. 371/98/2018

Termen: 17.02.2023

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE PRACTICIANUL IN INSOLVENTA S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, a fost valorificat activul Saivan ovine din loc.Albina, jud.Braila, asa cum rezulta din actele de licitatie depuse. Pentru activul vandut s-a incasat pretul de adjudecare. Men?ion?m c? toate activele din patrimoniul debitoarei au fost valorificate.

 

In prezent, ne ocupam de intocmirea documenta?iilor pentru incheierea contractelor de vanzare-cumparare pentru activele imobilizate Ferma Baraganu si Saivan ovine.

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Se va intocmi raportul privind fondurile obtinute si planul de distribuire.

 

Vom urmari finalizarea contractelor in forma autentica la notar.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

OP 1/11.01.2023

600

Plata servicii contabilitate 3 luni

 

2

OP 2/17.01.2023

1.620

Plata servicii cadastru

 

3

OP 3/10.02.2023

76.088

Plata onorariu lichidator

 

 

Soldul contului colector la data de 13.02.2023 era de 161.084 lei.

 

Onorariul practicianului in insolventa a fost stabilit prin hotararea Adunarii Creditorilor la suma de 1.800 lei/luna, pe toata durata procedurii, si un onorariu de succes de 5% din sumele obtinute din valorificarea bunurilor si din orice alte venituri incasate. Pana la aceasta data, a fost decontat doar partial.   

 

III.ALTE MENTIUNI

             

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.59 din lege, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 13.02.2023.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe                 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.52/13.02.2023

 

 

 

PLAN DISTRIBUIRE PARTIALA NR.1 A FONDURILOR OBTINUTE DIN

LICHIDARE SI DIN INCASAREA CREANTELOR

 

 

Numar dosar          : 371/98/2018

Judecator sindic      : Raceanu Daniela

Temei juridic           : art.160 din Legea nr.85/2014

Lichidator judiciar   : Euroial Insol SPRL

Debitor                    : HAYAN MS IMPEX SRL

 

A.  Distribuire creditori

 

Nr.

crt.

Creditor

Creanta admisa

in tabel

(lei)

Sume distribuite anterior

(lei)

Suma propusa pentru

distribuire

(lei)

Creanta ramasa neacoperita

(lei)

Observatii

I.Creante garantate

1.

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE IALOMITA

24.465

0

24.465

0

 

II.Creante bugetare

2.

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE IALOMITA

684.209

106.269

61.450,90

516.489,10

 

3.

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA BARAGANUL

31.270

4.857

2.810,25

23.602,75

 

4.

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA TICHILESTI

25.828

4.012

2.317,60

19.498,40

 

 

5.

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA-ORAS TANDAREI

31.308,68

4.862

2.810,25

23.636,43

 

III.Creante chirografare

6.

TODOR GHEORGHE

294.044

0

 

294.044

 

7.

MBN TRADE CONSULTING SRL

27.615,63

0

 

27.615,63

 

8.

SECOMBI S.A.

26.970,93

0

 

26.970,93

 

9.

YANLUC COMPANY SRL

231.600,45

0

 

231.600,45

 

10.

MYS AP AGRO SRL

25.370,01

0

 

25.370,01

 

11.

ALTIUS SRL

14.239,65

0

 

14.239,65

 

12.

ELECTRICA FURNIZARE S.A.

11.168,86

0

 

11.168,86

 

13.

DANGER SRL

12.344

0

 

12.344

 

14.

I.I. MILER AURELIAN

31.529,39

0

 

31.529,39

 

15.

COROIU NECULAI

12.579

0

 

12.579

 

16.

DIACONU VASILE

11.875

0

 

11.875

 

17.

MIHAIU TOMA

146.720

0

 

146.720

 

18.

CUCU CONSTANTIN

31.434

0

 

31.434

 

19.

PFA ANGHELUTA CONSTANTIN

8.760

0

 

8.760

 

20.

PFA TINCU DRAGHICI

11.900

0

 

11.900

 

21.

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA S.A. BRAILA

4.378,40

0

 

4.378,40

 

 

 

 

IV.Asociati

 

 

 

22.

ALYOUNES ALMASRI HAIAN

2.861.974,63

0

 

2.861.974,63

 

 

 

 

V.Salariati

 

 

 

23.

SALARIATI

82.342

26.196

56.146

0

 

         TOTAL

4.643.926,63

146.196

150.000

4.347.730,63

 

 

La creantele salariatilor, suma de 21.096 a fost incasata din Fondul de Garantare al Creantelor Salariale, iar suma de 5.100 lei a fost distribuita din incasari.

 

 

 

 

B.   Cheltuieli de procedura

 

Cheltuielile de procedura acumulate si propuse spre decontare pana la aceasta data, in conformitate cu dispozitiile art. 159 pct. 1 si art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, sunt urmatoarele :

·      Onorariu lichidator                                                                        115.288  lei

·      Cheltuieli cu servicii la terti(contabil, evaluator, furnizori)     11.235  lei

·      Comision bancar                                                                                 563  lei

·      Cheltuieli cu taxe si impozite                                                                0  lei

·      Cheltuieli cu salarii si asimilate                                                            0  lei

·      Cheltuieli materiale                                                                                0  lei

·      Cheltuieli cu energia si apa                                                                   0  lei

·      Cheltuieli cu publicitatea                                                                   318  lei

·      Taxa UNPIR 2%                                                                               7.412  lei

·      TVA de plata                                                                                 20.772  lei

·      Sume distribuite                                                                           125.100 lei

___________________________________________________________________

TOTAL CHELTUIELI DE PROCEDURA :                                       280.688 lei

 

Soldul contului colector la data de 13.02.2023 este de 161.084 lei. Propunem ca suma de 11.084 lei sa ramana in contul colector, pentru acoperirea viitoarelor cheltuieli de procedura.    

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL             

 

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]