AGRI EVOLUTION TECNOLOGY SRL- INSOLVENTA

2012-10-24


AGRI EVOLUTION TECNOLOGY SRL- INSOLVENTA

 

 

EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu R?spundere Limitata

 

____________________________________________________________________________________________     

Nr.176/31.05.2023

 

 

TRIBUNALUL BUZ?U                      Debitoare : AGRI EVOLUTION TECNOLOGY S.R.L.

SEC?IA A II-A CIVIL?                                            <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.1081/114/2016

Termen: 20.06.2023

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBU?IILOR ?I JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                                       

 

I.MEN?IUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A ACHITAT DE ATRIBU?IILE SALE

 

1.     ACTIVIT??I DESF??URATE

 

 

In perioada de referinta, am urmarit evolutia dosarului nr.14356/301/2021, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, ce are ca obiect procedura prevazuta de art. 892 C.civ., în sensul obligarii pârâtei-debitoare Varvara Ana la plata contravalorii bunurilor ce trebuiau predate lichidatorului judiciar, potrivit sentintei civile nr.201/17.05.2019, pronuntata in dosarul nr.1081/114/2016/a2. La data de 26.05.2023, instanta a admis apelul nostru ?i a stabilit ca pârâta s? desp?gubeasc? societatea, pentru neexecutarea obligatiei de predare a bunurilor imobile tractor Lamborghini R3 EVO 100 si autoturism AUDI A4 seria WAUZZZ8K08N005315, conform sentintei civile nr. 201/17.05.2019 pronuntata in dosarul nr. 1081/114/2016/a2 al Tribunalului Buzau, cu suma total? de 89.500 lei.

 

Solu?ia instan?ei de apel este definitive, astfel c? imediat ce ne va fi comunicat?, vom ini?ia procedura de executare silit? împotriva debitoarei.

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

                           2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vom urmari recuperarea sumei de 89.500 lei de la debitoare, prin procedura execut?rii silite.

II.MENTIUNI PRIVIND VENITURILE SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

Situa?ia incas?rilor si a pl??ilor in procedur? este urm?toarea:

 

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

-

-

-

-

-

 

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor la suma de 800 lei/luna, f?r? TVA, si una variabila, de 7% din incas?ri, rezultate din vânzarea bunurilor si din recuperarea de crean?e datorate debitorului.

 

Soldul contului la data de 30.05.2023 este de 2.301,50 lei.

 

III.ALTE MENTIUNI       

          

Creditorii pot contesta m?surile luate potrivit dispozitiilor art.59 din lege, eventualele contesta?ii urmând a fi solu?ionate de judec?torul sindic  la Tribunalul Buz?u.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 31.05.2023.

        

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol IPURL

 

 

 

 

 

 

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]