VYLYS SPEDITION SRL

2012-10-16


VYLYS SPEDITION SRL

 

EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu R?spundere Limitata

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.60/12.02.2024

 

 

 

RAPORT FINAL PRIVIND DEBITORUL

VYLYS SPEDITION S.R.L. AMARA

 

Numar dosar         : 1485/98/2013

Judecator sindic    : Adriana Andrei

Temei juridic          : art.129 din Legea nr.85/2006

Lichidator judiciar : Euroial Insol S.P.R.L.

Debitor                 : VYLYS SPEDITION S.R.L. 

 

 

I. Preliminarii

 

Societatea VYLYS SPEDITION S.R.L. are sediul in or.Amara, str.Independentei, nr.479, jud.Ialomita, este inregistrata la O.R.C. sub nr.J21/74/2009, inregistrata fiscal sub nr.25194450, si are ca obiect principal de activitate comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase (cod 4636).

 

Capitalul social este de 200 lei, divizat in 20 parti sociale, detinut de d-na Sandu Monica-Lidia, care detine si calitatea de administrator.

 

Din datele furnizate de administratorul social, coroborate cu informatiile de la Registrul Comertului, societatea era in functiune la data deschiderii procedurii si are depuse bilanturile contabile la zi.

 

Prin incheierea din data de 07.06.2013, Tribunalul Ialomita a dispus, in baza Legii nr.85/2006, la cerere, deschiderea procedurii insolventei debitoarei VYLYS SPEDITION S.R.L. Odata cu deschiderea procedurii, s-a dispus numirea lichidatorului judiciar, iar prin hotararea Adunarii Creditorilor a fost confirmat administratorul judiciar si s-a stabilit un onorariu de 5000 lei pe toata durata procedurii si 5% din valoarea sumelor obtinute din vanzari si recuperari creante.

 

La elaborarea raportului au fost folosite informatiile furnizate de reprezentantul societatii, precum si cele existente la Ministerul Finantelor Publice.

Pe toata durata derularii procedurii, practicianul in insolventa a informat creditorii si judecatorul-sindic cu privire la stadiul procedurii, prin rapoartele de activitate depuse.

 

II.Stabilirea masei pasive

 

In vederea stabilirii masei pasive a debitorului VYLYS SPEDITION S.R.L., practicianul a notificat deschiderea procedurii insolventei tuturor creditorilor din lista prezentata de catre debitor, in temeiul dispozitiilor Legii nr.85/2006, punandu-li-se in vedere sa depuna declaratii de creanta in vederea intocmirii tabelului creditorilor. Dupa depunerea si verificarea tuturor creantelor, a fost intocmit tabelul preliminar, care a devenit si definitiv.

Totalul masei pasive, astfel cum acesta a fost stabilit ca urmare a verificarilor efectuate, este de 771.514,80 lei, asa cum rezulta din tabelul definitiv.  

 

III.Stabilirea masei active

 

Din documentele contabile si din declaratia administratorului debitoarei rezulta ca societatea detinea mijloace de transport si mobilier.

                                                                          

Pentru a stabili masa activa a debitorului, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, s-a procedat la efectuarea inventarierii patrimoniului acestuia. Inventarierea s-a efectuat in anul 2013, ocazie cu care s-a constatat ca in patrimoniul debitoarei existau bunuri din clasa imobilizari corporale.  

 

 

Nr.

lot

Denumire activ

Date de identificare

Pret evaluare (lei)

 1.

Autoutilitara Iveco Magirus

Nr.inmatriculare IL 07 YVN

Nr.identificare

WJMM1SSK004266922

15.300

 2.

Autoutilitara Iveco Magirus

Nr.inmatriculare IL 05 YVN

Nr.identificare

WJMM1VSK004266608

20.400

 3.

Autoutilitara Renault VI

Nr.inmatriculare OT 03 YML

21.200

 4.

Autoutilitara MAN TGS 18530

Nr.inmatriculare IL 03 YVN

Nr.identificare

WMAH05ZZ05M397973

22.800

 5

Semiremorca Titan

Nr.inmatriculare IL 08 YVN

Nr.identificare

VFLCS3WRXY9900085

17.600

 6.

Semiremorca Titan

Nr.inmatriculare IL 06 YVN

Nr.identificare

VFLCS3WRXV9900051

17.600

 7.

Semiremorca Meusburger

Nr.inmatriculare IL 04 YVN

Nr.identificare 00951

15.200

 8.

Autoturism BMW X6 DRIVE 30D

Nr.inmatriculare IL 25 WST

Nr.identificare

WBAFH61040L488093

73.500

 9.

Centrala termica Ariston

 

625

10.

Birou

 

230

11.

Canapea

 

310

12.

Apple I-pad 16 GB

 

350

13.

I-phone 16 GB

 

550

14.

Mobilier vitrine

 

2700

15.

Televizor plasma Samsung

 

450

 

TOTAL

 

205.115

 

IV.Efectuarea lichidarii

 

In vederea efectuarii activitatii de lichidare a patrimoniului debitoarei, am dispus evaluarea bunurilor inventariate, valoarea rezultata, conform raportului de evaluare depus, fiind de 205.115 lei.

 

Potrivit Legii nr.85/2006, procedura de valorificare a bunurilor a constat in vanzarea la licitatie publica, in baza Regulamentului de vanzare, asa cum s-a aprobat de c?tre creditori, efectuandu-se publicitatea prin presa locala, cat si prin afisarea pe site-ul propriu si pe alte site-uri specializate.

 

Din anul 2014, au fost organizate sedinte de licitatie pentru valorificarea bunurilor.

 

Dupa mai multe sedinte de licitatie, bunurile aflate in patrimoniu au fost vandute pentru pretul total de 79.146 lei, obtinandu-se un randament de 38,6%.

 

În cursul procedurii, am identificat c? societatea detinea in conturi suma de 228.522 lei, compus? din suma de 98.522 lei, cu titlu de garan?ie, si un depozit de cash colateral, in suma de 130.000 lei, ambele in favoarea Unicredit Tiriac Bank SA, asupra carora era instituit sechestru asiguratoriu de catre D.I.I.C.O.T. Bucuresti. Aceste sume au fost propuse spre distribuire catre Unicredit Tiriac Bank, in baza acordului pentru stingerea partiala a creantei detinuta de Unicredit Tiriac Bank SA, fiind re?inut? doar suma de 130.000 lei.

 

Fondurile obtinute din lichidare, provenite din vanzarea bunurilor, au fost folosite pentru acoperirea cheltuielilor de procedura, iar soldul existent la aceast? dat?, în valoare de 91.747 lei, este propus spre distribuire, conform planului de distribuire intre creditori.

 

Situatia incasarilor si a platilor efectuate in cadrul procedurii, pe intreaga perioada, este redata mai jos, cu respectarea dispozitiilor art.21 din Legea nr.85/2006.

 

V.Situatiile financiare finale ale procedurii de lichidare

 

In conformitate cu prevederile art.129 din Legea nr.85/2006, situatia financiara finala a procedurii insolventei debitorului VYLYS SPEDITION S.R.L. se prezinta astfel:

 

                                   Bilant general de lichidare 

 

INDICATORI

     PERIOADA 07.06.2013-08.02.2024

incasari

plati

Sold initial

0

 

Incasare vanzare bunuri

79.146

 

Recuperare valori + creante

230.737

 

Dobanzi bancare

548

 

Venituri din activitati diverse

 

 

Salarii

 

 

Onorariu lichidator

 

15.599

Postale , publicitate

 

1.837

Materiale , energia , apa

 

 

Evaluare

 

2.000

Comision bancar

 

422

Servicii contabilitate

 

4.000

Servicii terti(firma paza, impozite,taxe,transport)

 

2.540

Sume restituite lichidatorului

 

0

Taxa 2% UNPIR

 

1.583

Impozit

 

 

T.V.A. pe perioada lichidarii

 

703

Distribuire creditori

 

190.000

TOTAL

310.431

218.684

SOLD

91.747

 

 

 

 

VI.Concluzii

 

Avand in vedere considerentele prezentate in sinteza, solicitam aprobarea prezentului raport final, urmand s? se dispuna inchiderea procedurii de faliment a debitoarei VYLYS SPEDITION S.R.L., in conformitate cu prevederile art.132 alin.2 din Legea nr.85/2006, cu consecinta radierii acesteia din Registrul Comertului.

 

Societatea debitoare nu a prezentat probleme de mediu, iar documentele contabile ale societatii au fost ridicate si nerestiuite de D.I.I.C.O.T.

 

Prezentul raport va fi comunicat creditorilor si debitorului, fiind afisat la usa Tribunalului Ialomita.

 

De asemenea, in conformitate cu disp.art.136 din Legea nr.85/2006, solicitam sa se dispuna descarcarea lichidatorului si a tuturor persoanelor care ne-au asistat in prezenta procedura, de toate îndatoririle si responsabilit?tile ce ne-au revenit în baza legii.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol IPURL

Av.Marian Stroe

 

EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu R?spundere Limitata

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.61/12.02.2024

 

 

 

 RAPORT ASUPRA FONDURILOR OB?INUTE DIN LICHIDARE ?I PLANUL DE DISTRIBUIRE PENTRU DEBITORUL VYLYS SPEDITION S.R.L.

 

 

 

Caset? text: Num?r dosar : 1458/98/2013 , Tribunalul Ialomita , Sec?ia Civila
Judec?tor sindic : ADRIANA ANDREI
Temei juridic: art.122 alin. (1) din Legea nr.85/2006

 

 

 

 

 

 

Lichidator judiciar: EUROIAL INSOL IPURL

 

Debitor: VYLYS SPEDITION S.R.L.

 

1. Soldul contului de lichidare  :

 

Soldul contului la data de 07.06.2013 era de 0 lei .

 

2. Incasari din valorificarea bunurilor:

 

Au fost vandute bunuri din patrimoniul debitoarei, valoarea obtinuta fiind de 79.146 lei . 

 

3. Men?iuni privind fondurile ob?inute din încasarea de crean?e :

 

Au fost recuperate creante ?i valori, in sum? de 230.737 lei.

 

4. Mentiuni privind veniturile din dobanzi : 548 lei.

 

5. Totalul sumelor aflate in contul de lichidare : 0 lei.

 

6. Men?iuni privind plata retribu?iei lichidatorului judiciar :

 

Prin hotararea Adunarii Creditorilor din data de 14.10.2010, s-a stabilit ca onorariul lichidatorului sa fie 5000 lei, plus un procent de 5% din sumele obtinute din vanzarea bunurilor si din recuperarea creantelor, fara TVA . 

Pana la aceasta data, onorariul s-a decontat partial.

 

7. Men?iuni privind plata cheltuielilor prev?zute la art.123 pct.1 din Legea privind procedura insolven?ei:

 

Cheltuielile de procedura decontate pana la aceasta data, in conformitate cu dispozitiile art.121 pct.1 si art.123 pct.1 din Legea nr.85/2006, sunt urmatoarele :

·       Onorariu lichidator (partial)                                 –   15.599 lei ;

·       Cheltuieli cu servicii la terti (contabil , evaluator) –  6.000 lei ;

·       Comision bancar                                                –           422 lei ;

·       Cheltuieli cu taxe si impozite                               –     3.243 lei ;

·       Cheltuieli cu salarii si asimilate                            –            0 lei ;

·       Cheltuieli cu carburanti si transport                     –            0 lei ;

·       Cheltuieli cu energia si apa                                 –             0 lei ;

·       Cheltuieli cu publicitatea                                    –      1.837 lei ;

·       Taxa UNPIR 2%                                                 -      1.583 lei ;

·       Sume distribuite                                               -     190.000 lei .

     ___________________________________________________

           TOTAL CHELTUIELI DE PROCEDURA :     218.684 lei .

 

8.Alte mentiuni :

 

Soldul contului la data de 31.01.2024 este de 91.747 lei,  suma propusa spre distribuire creditorilor garanta?i ?i salariatului, conform planului de distribuire intre creditori.

 

 

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol IPURL

 

 

 

 TRIBUNALUL IALOMITA

DOSAR NR .1458/98/2013

Nr.62/12.02.2024

 

 

                                                  PLAN  DE  DISTRIBUIRE  INTRE  CREDITORI

 

Temei juridic : art.122 si art.123 alin.1 din Legea nr. 85/2006

Debitor : VYLYS SPEDITION S.R.L.

 

Nr.

crt.

 

Creditori

 

Sediul

creditorului

 

Val.creantei

admise

-lei-

 

Sume distribuite anterior

-lei-

 

Valoarea creantei ajustate

-lei-

 

 

Suma propusa spre distribuire

-lei-

 

Sume ramase de plata

-lei-

 

GARANTATI

 

 1.

UNICREDIT TIRIAC BANK

Bucuresti , bd.Expozitiei nr.1F, sect.1 , 021200 2022

250.073,80

190.000

60.073,80

9.452,00

50.621,80

2.

F.N.G.C.I.M.M. S.A.

Bucuresti, str.Stefan Iulian, nr.38, sector 1

520.000,00

 

520.000,00

81.784,00

438.216,00

 

TOTAL I

 

770.073,80

190.000

580.073,80

91.236,00

488.837,80

 

BUGETARI

 

3.

PRIMARIA AMARA

Amara , str.Nicolae Balcescu nr.91 ,

 

              930

0

                  930,00

0

               930,00

 

TOTAL II

 

            930

0

                  930,00

0

               930,00

 

SALARIATI

 

 4.

SALARIATI

 

           511

0

       511

511,00

0

 

TOTAL III

 

          511

 

       511

511,00

0

 

TOTAL GENERAL

 

771.514,80

190.000

581.514,80

91.692,00

489.767,80

 

                                                                                                                                LICHIDATOR JUDICIAR

                                                                                                                        EUROIAL INSOL IPURL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]