LTR INTERNATIONAL SRL-FALIMENT

2012-02-23


LTR INTERNATIONAL SRL-FALIMENT

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.74/06.02.2020  

 

 

CONVOCARE ADUNAREA CREDITORILOR

 

 

1. Date privind dosarul: Nr.96/98/2019, Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, Judec?tor sindic Musat Viorica.

2. Creditori: conform listei anexa.

3.1. Debitor: L.T.R. INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in mun.Fetesti, str.Armatei, bl.T13, ap.2, jud.Ialomita, Cod de identificare fiscal? RO35085905, num?r de ordine în registrul comer?ului J21/361/2015.

3.2. Administrator special: Tatu George-Liviu.

4.Lichidator judiciar : Euroial Insol SPRL, Cod de identificare fiscal? 27289262, Sediul social: mun.Slobozia, bd.M.Basarab, nr.16, bl.B3, parter, jud.Ialomita, inreg. UNPIR RFO II 0480, Tel/Fax. 0243-273761, E-mail : office@euroialinsol.ro , web-site www.euroialinsol.ro.

5. Subscrisa Euroial Insol SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei L.T.R. INTERNATIONAL S.R.L., conform incheierii din data de 06.02.2019 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, în dosarul nr.96/98/2019, în temeiul art.48 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa

 

 

CONVOAC? ADUNAREA CREDITORILOR

DEBITORULUI

L.T.R. INTERNATIONAL FETESTI

 

?edin?a Adunarii Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, bl.B3, parter, Ialomita.

Data sedintei : 14.02.2020.

Ora: 15:30

Creditorii pot fi reprezenta?i în cadrul adun?rii prin împuternici?i, cu procur? special? ?i legalizat? sau, în cazul creditorilor bugetari ?i a celorlalte persoane juridice, cu delega?ie semnat? de conduc?torul unit??ii.

Creditorii pot vota ?i prin coresponden??. Scrisoarea prin care se exprim? votul, semnat? de creditor, poate fi comunicat? prin orice mijloace ?i înregistrat? la lichidator, înainte de data fixat? pentru exprimarea votului.                                                                             

ORDINEA DE ZI :

 

1.Confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea onorariului, in cuantum de 800 lei/luna.

 

INFORMA?II SUPLIMENTARE:

Pentru alte informa?ii suplimentare, va rugam sa ne contactati la nr.de telefon  0243273761, sau sa accesati site-ul www.euroialinsol.ro. In situatia in care nu puteti asigura reprezentarea, va rugam sa comunicati punctul dv.de vedere in scris, prin fax sau e-mail la adresa lichidatorului.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

 

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.75/06.02.2020

 

TRIBUNALUL IALOMITA                    Debitoare: L.T.R. INTERNATIONAL S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                            <<in faliment; in bankruptcy; enfailliete>>                                                         

Dosar nr. 96/98/2019

Termen: 14.02.2020

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                                         

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE PRACTICIANUL IN INSOLVENTA S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referint? au fost continuate sedintele de licitatie public? în vederea valorific?rii bunurilor existente din patrimoniul debitoarei, în conditiile dispuse de judecatorul sindic la data de 27.09.2019. În acest sens, au fost organizate sedinte de licitatie, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie depuse la dosar. Desi au fost indeplinite toate conditiile privind publicitatea vanzarii, nu s-a prezentat niciun ofertant. Licitatia se va repeta din doua in doua saptamani.

 

De asemenea, am reconvocat Adunarea creditorilor pentru data de 14.02.2020, avand ca ordine de zi confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea onorariului, in cuantum de 800 lei/luna.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

                               2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vor fi organizate sedinte de licitatie in vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, potrivit Codului de procedura civila. Urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc in data de 14.02.2020.

 

In aceste conditii, solicitam continuarea procedurii in vederea realizarii masurilor propuse.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1.

-

-

-

-

 

Onorariul provizoriu al practicianului este de 2.000 lei (fara TVA) pe toata durata procedurii, fiind stabilit prin incheierea de deschidere a procedurii de insolventa.

 

III.ALTE MENTIUNI   

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare in BPI la data de 07.02.2020.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 

 

 

 

 

 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]