AGROINDUSTRIALA MOVILA SA-FALIMENT

2012-02-15


AGROINDUSTRIALA MOVILA SA-FALIMENT

EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu R?spundere Limitata

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr. 334/18.08.2023                          

 

 

 

 

RAPORT FINAL PRIVIND DEBITOAREA

AGROINDUSTRIALA MOVILA S.A.

 

 

 

Numar dosar        : 24/98/2004

Judecator sindic    : Alecxandru Petronel-Iulian

Temei juridic         : art.129 din Legea nr.85/2006

Lichidator judiciar : Euroial Insol I.P.U.R.L.

Debitor                  : AGROINDUSTRIALA MOVILA S.A. 

 

 

I. Preliminarii

 

Societatea AGROINDUSTRIALA MOVILA S.A. are sediul in com. Movila, jud. Ialomita, este inregistrata la O.R.C. sub nr.J21/187/1991, inregistrata fiscal sub nr.2393704, si are ca obiect principal de activitate cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor leguminoase si plantelor producatoare de seminte oleaginoase (cod 0111).

 

Capitalul social este de 2.048.785 lei, divizat in 772.579 actiuni, detinute de Asociatia Salariatilor Agroindustriala PAS Movila, cu o cota de 99,95 % si Nica Viorel, cu o cota de 0,05%.

 

Potrivit sentintei comerciale nr.698F/10.09.2004, Tribunalul Ialomita a dispus, in baza Legii nr.64/1995, lege in vigoare la data respectiva, la cererea creditoarei Administratia Finantelor Publice Fetesti, deschiderea procedurii insolventei debitoarei AGROINDUSTRIALA S.A. MOVILA. Dupa intrarea in vigoare a Legii nr.85/2006, procedura a continuat prin aplicarea dispozitiilor acesteia.

 

Odata cu deschiderea procedurii, s-a dispus numirea administratorului judiciar, stabilindu-se un onorariu de 500 lei pe toata perioada procedurii, plus TVA.

 

Prin Incheierea din data de 18.02.2005, Tribunalul Ialomita a dispus trecerea la procedura de faliment a debitoarei, fiind desemnat ca lichidator acelasi practician, cu un onorariu de 500 lei, fara TVA.

 

Prin hotararea Adunarii Creditorilor din data de 31.01.2006 a fost confirmat lichidatorul judiciar, s-a confirmat onorariul fix de 500 lei, fara TVA, pe intreaga durata a procedurii.

 

La elaborarea raportului au fost folosite informatiile furnizate de reprezentantul societatii, precum si cele existente la Ministerul Finantelor Publice.

 

Pe toata durata derularii procedurii, practicianul in insolventa a informat creditorii si judecatorul-sindic cu privire la stadiul procedurii, prin rapoartele de activitate depuse.

 

II.Stabilirea masei pasive

 

In vederea stabilirii masei pasive a debitorului AGROINDUSTRIALA MOVILA S.A., practicianul a notificat deschiderea procedurii insolventei tuturor creditorilor din lista prezentata de catre debitor, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 64/1995, punandu-li-se in vedere sa depuna declaratii de creanta in vederea intocmirii tabelului creditorilor. Dupa depunerea si verificarea tuturor creantelor, a fost intocmit tabelul preliminar, care a devenit si definitiv. Totalul masei pasive, astfel cum acesta a fost stabilit ca urmare a verificarilor efectuate, este de 13.092.475,59 lei, asa cum rezulta din tabelul definitiv consolidat.  

 

III.Stabilirea masei active

 

Din documentele contabile si din declaratia reprezentan?ilor debitoarei a rezultat ca societatea detinea mijloace fixe. Pentru a stabili masa activa a debitorului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995, s-a procedat la efectuarea inventarierii patrimoniului acestuia. Inventarierea s-a efectuat in anul 2004, ocazie cu care s-a constatat ca in patrimoniul debitoarei existau bunuri din clasele terenuri, cladiri, echipamente tehnologice si stocuri, de natura obiectelor de inventar.

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

U/M

Cant.

Pret evaluat

Valoare

           

0

1

2

3

4

5

1

Lotul nr.1 – Sediul administrativ : constructii si teren , mijloace fixe si obiecte de inventar , amplasament in apropierea mun.Fetesti(7 km), DN 3A si C.F. Fetesti-Bucuresti 

buc.

     1

916.564

916.564

2

Lotul nr.2 – Ferma nr.3 : constructii si teren , amplasament in extravilanul com.Movila , Ialomita

buc.

1

27.145

27.145

3

Lotul nr.3 – Ferma nr.4 : constructii si teren , amplasament in extravilanul com.Movila , Ialomita

buc.

1

6.920

6.920

4

Lotul nr.4 – Ferma nr.5-6 : constructii si teren , amplasament in extravilanul com.Movila , Ialomita

buc.

1

45.235

45.235

5

Lotul nr.5 – Ferma nr.7-11 : constructii si teren amplasament in extravilanul com.Movila , Ialomita

buc.

1

50.535

50.535

6

Lotul nr.6 – Ferma nr.8 : constructii si teren , amplasament in extravilanul com.Movila , Ialomita

buc.

1

34.795

34.795

7

Lotul nr.7 – Ferma nr.9-15 : constructii si teren amplasament in extravilanul com.Movila , Ialomita

buc.

1

190.095

190.095

8

Lotul nr.8 – Chiosc metalic , amplasament in mun.Fetesti

buc.

1

10.120

10.120

9

Instalatii de irigat BAUER -18 buc.

buc.

18

20.794

374.292

10

Locuinte serviciu

buc.

51

-

176.567

11.

System amenaj?ri hidroameliorative

buc

1

275.700

275.700

 

T O T A L  G E N E R A L

 

 

 

2.107.968

                 

 

IV.Efectuarea lichidarii

 

In vederea efectuarii activitatii de lichidare a patrimoniului debitoarei, am dispus evaluarea bunurilor inventariate, valoarea rezultata, conform rapoartelor de evaluare depuse, fiind de 2.107.968 lei. Potrivit Legii nr. 64/1995, procedura de valorificare a bunurilor a constat in vanzarea la licitatie publica, in baza Codului de procedura civil?, asa cum s-a aprobat de c?tre creditori, efectuandu-se publicitatea prin presa locala, cat si prin afisarea pe site-ul propriu si pe alte site-uri specializate. Tinand seama de dispozitiile art.114 si 115 din Legea nr.64/1995, vanzarea bunurilor s-a realizat pe module, in blocuri functionale, grupate astfel :

-Modulul 1–Corpul de proprietate Ferma nr.3, cu mijloace fixe si obiecte de inventar;

-Modulul 2–Corpul de proprietate Ferma nr.4, cu mijloace fixe si obiecte de inventar;

-Modulul 3–Corpul de proprietate Ferma nr.5-6, cu mijloace fixe si obiecte de inventar;

-Modulul 4–Corpul de proprietate Ferma nr.8, cu mijloace fixe si obiecte de inventar ;

-Modulul 5–Corpul de proprietate Ferma nr.9-15, cu mijloace fixe si obiecte de inventar ;

-Modulul 6–Corpul de proprietate Fermele nr.7-11, cu mijloace fixe si obiecte de inventar ;

-Modulul 7–Corpurile de proprietate care compun sediul, cu mijloace fixe si obiecte de inventar, exceptand locuintele de serviciu, identificate in trupurile nr.1 si 9/3, care au fost vandute chiriasilor, fosti salariati ai debitoarei, in conditiile Legii nr.85/1992 si Decretului-Lege nr.61/1990 ;

-Modulul 8 – Chiosc metalic

-Sistem amenaj?ri hidroameliorative.

 

In urma sedintelor de licitatie organizate in perioada 2006-2011 si a valorificarii  locuintelor, bunurile aflate in patrimoniul debitoarei au fost vandute pentru pretul total de 1.141.912 lei, situa?ia sintetic? a valorific?rii bunurilor fiind prezentat? în anex?.

 

Fondurile obtinute din lichidare, provenite exclusiv din vanzarea bunurilor, au fost folosite pentru acoperirea cheltuielilor de procedura, iar diferente rezultata, in suma de 605.000 lei, a fost distribuita creditorilor, conform tabelului de distribuire.

 

Situatia incasarilor si a platilor efectuate in cadrul procedurii, pe intreaga perioada, este redata mai jos, cu respectarea dispozitiilor art. 21 din Legea nr. 85/2006.

 

V.Situatiile financiare finale ale procedurii de lichidare

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr.85/2006, situatia financiara finala a procedurii insolventei debitorului AGROBARAGANUL S.R.L. se prezinta astfel:

 

INDICATORI

PERIOADA 2004-2022

incasari

plati

Sold initial

0

 

Incasare vanzare bunuri

1.141.912

 

Recuperare creante

0

 

Dobanzi bancare

1.076

 

Venituri din activitati diverse (chirii locuin?e)

360.974

 

Salarii

 

285.891

Onorariu lichidator

 

74.154

Postale , publicitate

 

21.967

Materiale, energia, apa

 

465.574

Evaluare

 

17.497

Comision bancar

 

9.850

Servicii contabilitate

 

5.500

Servicii terti (firma paza, impozite, taxe, transport)

 

13.268

Sume restituite lichidatorului

 

 

Taxa 2% UNPIR

 

2.926

Impozit

 

 

T.V.A. pe perioada lichidarii

 

2.335

Distribuire creditori

 

605.000

TOTAL

1.503.962

1.503.962

SOLD

                                     0

 

VI.Concluzii

 

Avand in vedere considerentele prezentate in sinteza, solicitam aprobarea prezentului raport final, urmand s? se dispuna inchiderea procedurii de faliment a debitoarei AGROINDUSTRIALA MOVILA S.A., in conformitate cu prevederile art.132 alin.2 din Legea nr.85/2006, cu consecinta radierii acesteia din Registrul Comertului.

 

Societatea debitoare nu a prezentat probleme de mediu, iar arhiva a ramas in paza si pastrarea AGRICHIM S.R.L., potrivit protocolului incheiat cu aceasta, in baza prevederilor art.181 din Legea nr.16/1996, în forma în vigoare la data încheierii protocolului.

 

Prezentul raport va fi comunicat creditorilor si debitorului, fiind afisat la usa Tribunalului Ialomita.

 

De asemenea, in conformitate cu disp.art.136 din Legea nr.85/2006, solicitam sa se dispuna descarcarea lichidatorului si a tuturor persoanelor care ne-au asistat in prezenta procedura de toate îndatoririle si responsabilit?tile ce ne-au revenit în baza legii.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol IPURL

Av.Marian Stroe

 

 

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]