AGROBARAGANUL SRL-FALIMENT

2011-12-27


AGROBARAGANUL SRL-FALIMENT

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.726/27.12.2019

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                            DEBITOARE : AGROBARAGANUL S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                                   <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                    

Dosar nr.651/98/2009

Termen: 10.01.2020

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE  IN PERIOADA DE REFERINTA

 

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1.ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, am reconvocat Adunarea Creditorilor pentru data de 08.11.2019 pentru stabilirea conditiilor de vanzare pentru activele ramase de valorificat. Am refacut oferta de vanzare si am publicat-o in Evenimentul zilei, pe site-ul euroialinsol.ro si al UNPIR.

 

Desi am facut demersurile necesare la OCPI Tulcea pentru comunicarea documentatiei cadastrale necesare identificarii celor doua constructii din com.Daeni, jud.Tulcea, ce au apartinut societatii Agromec Daeni SA, pana la aceasta data nu am primit aceste documentatii. Am luat legatura telefonic si am primit asigurari ca vom primi aceste documentatii in cel mai scurt timp.

 

Au fost întocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Va fi continuata procedura de valorificare a bunurilor, potrivit hotararii Adunarii Creditorilor.

 

De asemenea, vom intreprinde masurile necesare pentru finalizarea operatiunii de identificare si  evaluare a bunurilor ramase in patrimoniul debitoarei.  

 

II.MENTIUNI PRIVIND VENITURILE SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura in perioada de referinta este redata mai jos :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1

OP 6/23.12.2019

900,00

Serv. contabilitate (3 luni)

plata

 

Onorariul lichidatorului este de 1.500 lei/lun?, fara TVA, pe toat? durata procedurii, care nu a fost decontat decat partial.

 

Soldul contului la data de 12.12.2019 era de 10.506 lei.

 

III.ALTE MENTIUNI         

             

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.25 rap. la art.21, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic  la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 03.01.2020.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL 

 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]