DAVIL TRANS SRL-IN INSOLVENTA

2018-12-03


DAVIL TRANS SRL-IN INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________     

Nr.16/13.01.2023

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                          Debitoare : DAVIL TRANS S.R.L.                                      

SECTIA CIVILA                                                            <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.432/98/2019

Termen: 20.01.2023

 

 

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

 

In perioada de referint? am efectuat procedurile de publicitate si am organizat sedintele de licitatie publica pentru valorificarea bunurilor existente in patrimoniul debitoarei, în conditiile aprobate in sedinta Adunarii Creditorilor din 17.06.2022. Ultima sedinta de licitatie a avut loc in data de 23.12.2022.

 

Pan? la aceast? dat?, in aceasta etapa, au fost organizate 9 sedinte de licitatie. La sedinta din data de 25.11.2022 au fost adjudecate o parte din activele prezentate in lista, pentru care s-a incasat avansul. Dupa sedinta de licitatie, adjudecatarul a depus cerere de renuntare la adjudecarea bunului de la pozitia 1-semiremorca Frauhauf.

 

Dupa ce se incaseaza intregul pret de adjudecare, se va intocmi procesul-verbal de adjudecare.

 

In aceste conditii, am convocat Adunarea Creditorilor pentru data de 27.01.2023 pentru modificarea conditiilor de vanzare pentru activele ramase de valorificat.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vom urmari intabularea constructiei din or.Tandarei, ce a fost vanduta in anul 2021 prin licitatie publica si apoi vom incheia contractul de vanzare in forma autentica, pentru intreg imobilul.

Va fi continuata procedura de valorificare a bunurilor, potrivit hotararii ce va fi luata de Adunarea Creditorilor.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1

OP 131/25.11.2022

8.260

Incasare avans licitatie

 

2

OP nr.5/21.12.2022

600

Plata servicii contabile 3 luni

 

3

OP 1/13.01.2023

9.215,99

Plata onorariu lichidator,

 mai 2021-februarie 2022

 

 

Soldul contului colector la data de 13.01.2023 este de 2.146,97 lei.

 

Onorariul practicianului este de 900 lei/luna, pe toata durata procedurii, fiind stabilit de Adunarea Creditorilor din data de 27.02.2020.

 

III.ALTE MENTIUNI

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 16.01.2023.

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.       /13.01.2023

 

 

 

 

CONVOCArE ADUNAREA CREDITORILOR

 

      

                   

 

 

1. Date privind dosarul: Num?r dosar 432/98/2019, Tribunal Ialomita, Sectia Civila, Judec?tor sindic Iancu Mioara.

2. Creditori: mentionati in lista anexata.

3.1.Debitor: DAVIL TRANS S.R.L., Cod de identificare fiscal? 9417509, cu sediul in ora? ??nd?rei, str.Bucuresti, bl.160, sc.31, ap.10, jud.Ialomi?a, num?r de ordine în registrul  comer?ului J21/104/1997.

3.2. Administrator special: David Petcu.

4. Lichidator judiciar: Euroial Insol SPRL, Cod de inregistrare fiscal? 27289262, Sediul profesional: Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, bl.B3, parter, 920031, Ialomita, Inreg. U.N.P.I.R. RFO II 0480, Tel/Fax 0721/367804, 0243-273761,  E-mail  cabavstroe@yahoo.com.

5. Subscrisa Euroial Insol SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei DAVIL TRANS S.R.L., conform incheierii din data de 13.12.2019 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia  Civila, în dosarul nr.432/98/2019, în temeiul art. 48 ?i urm?toarele din Legea privind procedura insolven?ei

 

CONVOAC? ADUNAREA CREDITORILOR

DEBITORULUI DAVIL TRANS S.R.L.

Sedinta Adunarii Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, jud.Ialomita. 

Data : 27/01/2023

Ora 14:30

Creditorii pot fi reprezenta?i în cadrul adun?rii prin împuternici?i, cu procur? special? ?i legalizat? sau, în cazul creditorilor bugetari ?i a celorlalte persoane juridice, cu delega?ie semnat? de conduc?torul unit??ii.

Creditorii pot vota ?i prin coresponden??. Scrisoarea prin care se exprim? votul, semnat? de creditor, semn?tura fiind legalizat? de notarul public ori certificat? ?i atestat? de un avocat, sau înscrisul în format electronic, c?ruia i s-a raportat, ata?at sau asociat semn?tura electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat? prin orice mijloace ?i înregistrat? la lichidatorul judiciar, cu cel pu?in 2 zile înainte de data fixat? pentru exprimarea votului.

 

ORDINEA DE ZI:

  1. Prezentarea stadiului valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei si propunerea de modificare a regulamentului de vanzare.

 

Pentru alte informa?ii suplimentare, v?  rugam sa ne contactati la nr. de telefon 0243273761, sau sa accesati site-ul www.euroialinsol.ro. In situatia in care nu puteti asigura reprezentarea, va rugam sa comunicati punctul dv.de vedere in scris, prin fax sau e-mail la adresa lichidatorului judiciar. Necomunicarea punctului de vedere va fi considerat vot in favoarea propunerii lichidatorului judiciar.

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________     

Nr    /16.01.2023

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                   DEBITOR : DAVIL TRANS  S.R.L.

SECTIA CIVILA  

Dosar nr. 432/98/2019

 

 

Prezentarea stadiului valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei si

a propunerii de modificare a regulamentului de vanzare

 

 

 

Bunurile oferite initial spre vanzare faceau parte din categoriile teren, cladiri, mijloace de transport, situate in judetul Ialomita, fiind redate in tabelul de mai jos.

 

Nr. crt.

DENUMIRE BUNURI

U/M

CANT

VALOARE RAPORT EVALUARE(lei)

 

 

OBSERVATII

0

                          1

        2

     3

            4

              5

 

TEREN CU CONSTRUCTIE, DIN CARE

   

 

189.710

 

1

·       TEREN

MP

790

91.810

 

2

·       CONSTRUCTIE

BUC

1

97.900

 

3

AUTOTURISM AUDI

BUC

1

3.300

 

4

Semiremorca Frauhauf

BUC

1

48.900

 

5

Autotractor Renault

BUC

1

24.700

 

6

Autotractor DAF

BUC

1

35.400

 

7

Semiremorca Schmitz-Gotha

BUC

1

56.900

 

8

Semiremorca Samro

BUC

1

11.200

 

9

Autotractor Iveco Eurostar

BUC

1

28.900

 

10

Semiremorca Schmitz

BUC

1

43.300

 

11

Autoturism Hyundai

BUC

1

14.900

 

 

Potrivit regulamentului de vanzare adoptat de Adunarea Creditorilor, au fost organizate trei etape de cate 3 sedinte de licitatie, cu frecventa la doua saptamani si cu micsorarea pretului de pornire pe parcursul etapelor, conform regulamentului.

 

Pana la aceasta data, bunurile vandute sunt redate in tabelul urmator:

 

Nr.

crt.

Denumire mijloc fix

UM

Cant

Evaluare

   raport

Valoare de adjudecare

(lei,cu TVA)

Valoare incasata

(lei,cu TVA)

 

TEREN CU CONSTRUCTIE, DIN CARE

   

 

189.710

 

106.713

integral

1.

·       TEREN

 

1

91.810

51.644

integral

2.

·       CONSTRUCTIE

buc

1

97.900

55.069

integral

3.

AUTOTURISM AUDI

buc

1

3.300

2.208,64

integral

4.

Autotractor DAF FX95.430 XLRTE47XSOE698299, IL-04-DAV

buc

1

35.400

19.912,50

avans

5.

Semiremorca Schmitz-Gotha

WSK00000001223614, IL-21-DAV

buc

1

56.900

32.006,25

avans

6.

Semiremorca Schmitz SKI

WSK00000001209997, IL-12-DAV

buc

1

43.300

24.356,25

avans

 

TOTAL

 

 

 

 

 

         

Bunurile ramase in patrimoniul debitoarei la aceasta data sunt cele din tabelul de mai jos, pretul de referinta fiind cel din coloana 5.

 

NR.

DENUMIREA BUNURILOR

U/M

CANT.

 

 

 VALOARE DE REFERINTA

                   -LEI-

CRT.

     

 

1.

Semiremorca Frauhauf

BUC

1

48.900

2.

Autotractor Renault Premium

BUC

1

24.700

3.

Semiremorca Samro

BUC

1

11.200

4.

Autotractor Iveco Eurostar

BUC

1

28.900

5.

Autoturism Hyundai

BUC

1

14.900

 

Avand in vedere situatia prezentata, tinand seama de principiul celeritatii si al maximizarii veniturilor obtinute din lichidare si de faptul ca bunurile ramase sunt uzate fizic si moral, propunem modificarea regulamentului de vanzare, in sensul valorificarii acestora in conditiile Codului de procedura civila, pretul de referinta fiind cel din raportul de evaluare.

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]